Кількість поданих заяв

КІЛЬКІСТЬ ПОДАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ
станом на 26.07.2019 р.


спеціальність 221 Стоматологія за освітньо-професійною програмою
Стоматологія ортопедична – 55
спеціальність 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою
Лікувальна справа – 167
Сестринська справа (денна форма навчання) – 156
Сестринська справа (вечірня форма навчання) – 23
Акушерська справа – 69
Медико-профілактична справа – 11

спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування за освітньо-професійною програмою
Лабораторна діагностика – 40
спеціальність 226 Фармація, промислова фармація за освітньо-професійною програмою
Фармація, промислова фармація – 64


РАЗОМ: 585