Конкурсні пропозиції

КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 


спеціальність 221 Стоматологія за освітньо-професійною програмою
Стоматологія ортопедична 
спеціальність 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою
Лікувальна справа 
Сестринська справа (денна форма навчання)
Сестринська справа (вечірня форма навчання)
Акушерська справа 
Медико-профілактична справа 

спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування за освітньо-професійною програмою
Лабораторна діагностика 
спеціальність 226 Фармація, промислова фармація за освітньо-професійною програмою
Фармація, промислова фармація