Розрахунок середнього бала атестата

РОЗ'ЯСНЕННЯ ПРО РОЗРАХУНОК


Середній бал атестата – важлива цифра, адже вона впливатиме на вступ абітурієнта до вищих навчальних закладів. Це визначено Умовами прийому до вишів України. Цього року середній бал атестата враховує не тільки річні оцінки за предмети, але й бали, отримані випускниками впродовж державної підсумкової атестації. Для цього треба визначити середнє арифметичне значення всіх предметів учня.
Середній бал документа про повну загальну середню освіту розраховуватиметься за 12-бальною шкалою, як і всі річні оцінки та бали за ДПА. Після підрахунку цей бал має бути округленим до десятих.


ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ 


Якщо учень отримав 15 оцінок, та загальна сума дорівнює 127 балів, то середній бал буде підраховуватися наступним чином: 127 : 15 = 8,466… Після округлення середній бал буде дорівнювати 8,5.
У разі, якщо учня звільнено з навчання якогось предмету, та в атестаті міститься запис "звіленено" або "зараховано", тоді цей предмет не враховується під час підрахунку середнього балу атестата.


ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ СЕРЕДНЬОГО БАЛА