Акушерське відділення


 

 

 

Завідувач відділення

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Півнєв Євген Вікторович

 

 

 


Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа

Кваліфікація – акушерка
Форма навчання – денна
Основа навчання – бюджет/контракт
Термін навчання – 2,5 роки (на основі ПЗСО)


Акушерка підготовлена
до професійної діяльності
в галузі охорони здоров’я
для надання долікарської допомоги населенню,
першої медичної допомоги при гострих захворюваннях
і нещасних випадках, виконання призначень лікаря по догляду за хворими.
Призначається для роботи на ФАПі,
здоровпункті, лікувально-профілактичних установах,
пологових будинках,
жіночих консультаціях
на посадах акушерки,
медичної сестри.

 


Акушерка повинна знати:


1.Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови і рішення уряду України з питань охорони здоров’я навколишнього середовища.
2.Нормативні документи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних установах, щодо організації роботи пологових та гінекологічних відділень, жіночих консультацій.
3.Правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням.
4.Питання організаційної діяльності служби екстремальної медицини та медичної служби оборони.


Акушерка повинна вміти:


1.Діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначити лікування, виписувати рецепти, володіти сучасними методами терапії та профілактики захворювань, володіти методами обстеження дітей і вагітних.
2.Надавати невідкладну долікарську допомогу.
3.Здійснювати спостереження і догляд за хворими, особами похилого віку в умовах лікувально-профілактичних установ і вдома.
4.Готувати пацієнтів та інструментарій для лікувально-діагностичних процедур.