Лабораторне відділення 

 

Завідувач відділення

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
викладач-методист

Варванський Павло Андрійович

 


 


Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
Кваліфікація – лаборант (медицина)

Форма навчання – денна
Основа навчання – бюджет/контракт
Термін навчання – 2 роки (на основі ПЗСО), 3 роки (на основі БЗСО)


Лаборант виконує лабораторні аналізи.
Повинен бути підготовленим
до проведення всіх видів
лабораторних досліджень.
Працює в лабораторіях усіх типів,
у лікувально-профілактичних закладах на відповідній посаді.

 


Лаборант повинен знати:


1.Правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням, основну симптоматику захворювань людини.
2.Методику санітарно-мікробіологічних досліджень, сучасні методи бактеріологічної діагностики, клініко-біохімічні, імунологічні, гематологічні, гістологічні, цитологічні лабораторні дослідження, методи забору матеріалу, правила його зберігання і доставки.


Лаборант повинен вміти:


1.Приймати і реєструвати матеріали, що надходять у лабораторію для дослідження, проводити збір матеріалу для різних видів дослідження, готувати поживні середовища, фарби, реактиви, нативні і фарбовані препарати для лабораторних досліджень.
2.Володіти всіма методами стерилізації, що застосовуються в медичних лабораторіях.
3.Володіти технікою проведення всіх видів лабораторних досліджень.
4.Працювати із сучасним лабораторним обладнанням та апаратурою, надавати невідкладну допомогу у нещасних випадках і першу долікарську допомогу.