Бібліотека


 

Книга – одне з найбільших чудес, створене людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, свою мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. Книга – це невичерпне багатство, вона допомагає наочно уявити собі живий світ людей.


Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі  здійснюється за допомогою бібліотеки  та читального залу на 30 посадкових місць. Книжковий фонд бібліотеки становить 41350 екземплярів. Сучасна бібліотека коледжу  діє як інформаційний та просвітницький центр. Електронний фонд бібліотеки має повнотекстові ресурси підручників, посібників та художньої літератури  за програмою. Основні завдання полягають у сприянні реалізації державної політики в галузі освіти. Бібліотека оновлює зміст, форми і методи роботи. Покращує інформаційно–бібліографічне забезпечення студентів і педагогів за рахунок інформатизації та комп'ютеризації  бібліотеки. Бібліотека коледжу підтримує тісні зв’язки з бібліотеками інших навчальних закладів.

Усвідомлюючи сучасний розвиток освіти, впровадженню нових технологій навчання і виховання, ми у своїй діяльності  визначили такі пріоритетні напрямки:

-підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної виховної, пізнавальної, інтелектуальної функції бібліотеки;
-якнайповніше забезпечення читацьких інтересів;
-підвищення бібліотечної культури студентів через систему бібліотечно-бібліографічних уроків;
-координація дії бібліотеки зі студентами, педагогами щодо популяризації книги, задоволення інформаційних потреб користувачів;
-систематична робота бібліотеки із збереження та розширення книжкового фонду;
-забезпечення демократичного доступу  книгокористувача до інформації.

Ми прагнемо підтримувати атмосферу інтелектуальності,
доброзичливості, потягу до пізнань,
естетичної насолоди, саморозвитку кожної особистості.