Історія

Истоки знаем мы своих корней,
Их вспоминаем в автобиографиях,

У колледжа, как и у всех людей,
Своя история и биография.

Рожден в далекие двадцатые,
Сначала как медкурсы и медшкола,
В суровые тревожные тридцатые

Был в медицинский техникум организован.
В сороковые фельдшерская школа,
Потом училище и колледж, наконец.

(Т.М. Галяміна, викладач)

 

Наш коледж має давню історію…


Заснований 21 лютого 1921 року. Наказу і постанови не збереглось, але в архівних документах мається рішення зборів лікарів «Союзвсемедсантруд» (тодішня назва профспілки) де на ІІ з’їзді відмічено, що організовано медичну школу, яка готуватиме лікпомів (помічників лікаря). Директором медшколи, яка заснована 21 лютого 1921 року став лікар-ентузіаст  А.М. Терешкевич. Майже рік школа працювала на громадських засадах (лікарі-викладачі не отримували зарплатню), приміщення не було, працювала школа ввечері в будинку колишньої чоловічої гімназії та єдиній на той час лікарні м. Олександрівська.
У березні 1922 року школу очолів І.С. Кронік (лікар робітничої лікарні). У важких умовах загальної розрухи, голоду, епідемій, нестачі кадрів і приміщень для навчання у травні 1923 року було випущено – 42 медкурсанта.
16 листопада 1924 року новим директором було призначено І.Б. Коген-Баранову (фармацевта за фахом). Навчання у школі було платним від 24 до 48 крб. за рік. Від оплати звільнялися діти-сироти та з багатодітних сімей.
27 січня 1930 року затверджено проект реорганізації медпрофшколи у таких напрямках: створити 2 групи лікпомів та 1 групу акушерства та охорони материнства і дитинства.
22 червня 1930 року оголошено наказ Наркомату освіти УРСР і Наркомату охорони здоров’я УРСР про передачу середньої і вищої медичної освіти від Наркомпросвіти до Наркоммінохорони здоров’я.
1 липня 1930 року медпрофшкола була реорганізована у фельдшерсько-акушерську школу, яка вже мала певну матеріальну базу, приміщення, оснащення, спеціалізовані кабінети, строго встановлений навчальний план. У 1937 році у зв’язку з будівництвом Дніпрогесу, індустріалізацією м. Запоріжжя Наркоматом охорони здоров’я були асигновані кошти для будівництва навчальних корпусів (вул. Дзержинського 5 та 6) медичного технікуму (так тоді називали медшколу). В 1939, 40, 41 рр. випуски були прискорені у зв’язку з тодішньою політичною ситуацією. Багато випускників і викладачів пішли захищати Батьківщину. Серед них герой Радянського Союзу О.С. Кравець, санінструктор, лікар-письменниця О.Л. Джигурда.
Після визволення міста у жовтні 1943 року почався процес відбудови навчального закладу, будинки якого були зруйновані, заняття проводилися у підвалах обласної лікарні міста у вечірній час після денної праці на відбудові корпусів. Після війни медичний технікум було знову перейменовано у фельдшерсько-акушерську школу. З 1943 року паралельно з фельдшерсько-акушерською школою працювала фармшкола, яка в 1950 році була об’єднана у ЗМУ. Директором на той час був М.С. Злотніков (ветеран війни, військовий лікар).
У 1947 році директором призначено Г.М. Гольштейн.
У вересні 1955 року на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР фельдшерсько-акушерська і фармацевтична школи були об’єднані та перейменовані у Запорізьке медичне училище, яке стало базовим.
Директором ЗМУ було призначено Г.М. Гладкову  (лікар-гінеколог за фахом). Училище стає багатопрофільним, випуск спеціалістів проводиться по 7 спеціальностям: зубні лікарі, зубні техніки, фармацевти, медичні сестри, акушерки, фельдшера-лаборанти, санітарні фельдшера.
З 1956 року на замовлення військомату відкрито відділення військових фельдшерів .
3 жовтня 1958 року директором призначено С.М. Кочеткова (військовий лікар, ветеран ВВВ).
У 1973 році спеціальності зубних лікарів і зубних техніків були ліквідовані. У 1976 році директором ЗМУ стає Ю.А. Шейченко (лікар-уролог за фахом). Матеріальна і технічна база училища постійно розвивалася і постала нагальна потреба в розширенні приміщень. Водночас із будівництвом корпусів ОКЛ зводяться корпуси ЗМУ і гуртожитку яке закінчується 1982-83 рр. по вул. Оріхівське шосе 14 та 12.
Студенти і викладачі у вільний від занять час працюють штукатурами і малярами для прискорення переїзду у нові корпуси. Переїзд відбувся у вересні 1982 року.
У 1977 році відкрито вечірнє відділення яке готувало зубних техніків та медичних сестер.
У 1985 році у зв’язку з появою фармацевтичного факультету в медичному інституті фармацевтичне відділення в ЗМУ було закрито і знову відновило свою роботу у 2011 році.
8 січня 1990 року на загальних зборах колективу ЗМУ директором було обрано Л.Н. Журавльову (лікар-педіатр за фахом).
У вересні 1997 року відбулося об’єднання ЗМУ №1 та ЗМУ №2 в єдине училище (постанова Кабміну України від 29.05.1997 р. №526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів»).
21 жовтня 2004 року ЗМУ перереєстровано в КЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОР на підставі: «Розпорядження голови комунарської райадміністрації про державну реєстрацію від 21.10.2014 року».
За рішенням Запорізької обласної ради від 25.12.2014 року і загальних зборів трудового колективу (29.01.2015 року) директором ЗМК обрано Ірину Петрівну Варавку.