Лікувальне відділення


 

 

 

Завідувач відділення

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
викладач-методист

Гогунська Наталія Іванівна

 


 


Спеціальність 223 Медсестринство
 Освітньо-професійна програма Лікувальна справа

Кваліфікація – фельдшер

Форма навчання – денна
Основа навчання – бюджет/контракт
Термін навчання – 3 роки (на основі ПЗСО),
4 роки (на основі БЗСО)


Фельдшер повинен бути підготовленим для надання долікарської лікувально-профілактичної, першої невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках та роботі на фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, станціях швидкої медичної допомоги,
лікувально-профілактичних
установах на посадах 
медичної сестри, фельдшера.


Фельдшер повинен знати:


1.Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища.
2.Основні положення медико-біологічних дисциплін, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, статеві психологічні особливості здорової і хворої людини, причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів, механізми їх виникнення і розвитку, основи фармакотерапії, сумісність дозування і методику введення в організм лікарських препаратів.

3.Сучасну класифікацію, етіологію і патогенез найбільш поширених захворювань, методи їх діагностики, принципи лікування і догляду за хворими.
4.Методику обстеження і догляду за хворими, маніпуляційну техніку, основні види реанімаційних заходів, правила асептики і антисептики.
5.Принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, методи диспансерного обслуговування населення.


Фельдшер повинен вміти:


1.Проводити загальне і клінічне обстеження хворих і оцінювати результати, діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати лікування, виписувати рецепти, володіти сучасними методами терапії і профілактики захворювань.
2.Надавати невідкладну допомогу, володіти прийомами реанімації, асистувати лікарю під час операції. Приймати нормальні пологи.
3.Здійснювати спостереження і догляд за хворими, готувати пацієнтів і інструментарій для лікувально-діагностичних процедур, володіти методиками забору матеріалу для лабораторних досліджень, забезпечувати лікувально-оздоровчий і санітарно-протиепідемічний режим.
4.Вести затверджену медичну документацію, здійснювати експертизу тимчасової непрацездатності, володіти методикою розрахунку та аналізу статистичних показників.
5.Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з профілактичної медицини.