Ювілей КЗ “ЗМФК” ЗОР

ЮВІЛЕЙ КЗ "ЗМФК" ЗОР


У 2021 році наш коледж долає 100-річний рубіж. Для розвитку і становлення медичного обслуговування у місті це вагомий період, за яким стоїть дивовижний злет унікального закладу, сміливі творчі починання та здобутки. А розпочалося все 21 лютого 1921 року. Наказу і постанови не збереглось, але в архівних документах мається рішення зборів лікарів «Союзвсемедсантруд» (тодішня назва профспілки) де на ІІ з'їзді відмічено, що організовано медичну школу, яка готуватиме лікпомів (помічників лікаря). Директором медшколи, яка заснована 21 лютого 1921 року, став лікар-ентузіаст А.А. Терешкевич. Майже рік школа працювала на громадських засадах, приміщення не було, працювала школа ввечері в будинку колишньої чоловічої гімназії на єдиній на той час лікарні міста Олександрівська. У березні 1922 року школу очолив І.С. Кронік (лікар робітничої лікарні). У важких умовах загальної розрухи, голоду, епідемій, нестачі кадрів і приміщень для навчання у травні 1923 року було випущено 42 медкурсанта.
16 листопада 1924 року новим директором було призначено І.Б. Коген-Баранову (фармацевта за фахом). Навчання у школі було платним від 24 до 48 крб. за рік. Від оплати звільнялися діти-сироти та з багатодітних сімей. 27 січня 1930 року затверджено проєкт реорганізації медпрофшколи у таких напрямках: створити 2 групи лікпомів та 1 групу акушерства та охорон материнства і дитинства. 22 червня 1930 року оголошено наказ Наркомату очсвіти УРСР і Наркомату охорони здоров'я УРСР про передачу середньої і вищої  медичної освіти від Наркомпросвіти до Наркоммінохорони здоров'я.
01 липня 1930 року мед профшкола була реорганізована у фельдшерсько-акушерську школу, яка вже мала певну матеріальну базу, приміщення, оснащення, спеціалізовані кабінети, строго встановлений навчальний план. У 1937 році у зв’язку з будівництвом Дніпрогесу, індустріалізацією м. Запоріжжя Наркоматом охорони здоров'я були асигновані кошти для будівництва навчальних корпусів (віл. Дзержинського 5 та 6) медичного технікуму (так тоді називали медшколу). В 1939, 40, 41 рр. випуски були прискорені у зв’язку тодішньою політичною ситуацією. Багато випускників і викладачів пішли захищати Батьківщину. Серед них Герой Радянського Союзу Л.С. Кравець, санінструктор, лікар-письменниця О.Л. Джигурда.

Після визволення міста у жовтні 1943 року почався процес відбудови навчального закладу, будинки якого були зруйновані, заняття проводилися у підвалах обласної лікарні міста у вечірній час після денної праці на відбудові корпусів. Після війни медичний технікум було знову перейменовано у фельдшерсько-акушерську школу. З 1943 року паралельно з фельдшерсько-акушерською школою працювала фармшкола, яка в 1950 році була об’єднана у ЗМУ. Директором на той час був М.С. Злотніков (Ветеран війни, військовий лікар).
У 1947 році директором призначено Г.М. Гольштейн. У вересні 1955 рку на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я УРСР фельдшерсько-акушерська і фармшколи були об’єднані та перейменовані у Запорізьке базове медичне училище.
Директором ЗМУ було призначено Г.М. Гладкову (лікар-гінеколог за фахом). Училище стає багатопрофільним, випуск спеціалістів проводиться по 7 спеціальностям: зубні лікарі, зубні техніки, фармацевти, медичні сестри, акушерки, фельдшера-лаборанти, санітарні фельдшера. З 1956 року на замовлення військомату відкрито відділення військових фельдшерів. З жовтня 1958 року директором призначена С.М. Кочетова (військовий лікар, ветеран війни).
У 1973 році спеціальності зубних лікарів і зубних техніків були ліквідовані. У 1976 році директором ЗМУ стає Ю.А. Шейченко (лікар-уролог за фахом). Матеріально-технічна база училища постійно розвивалася і постала нагальна потреба в розширенні приміщень. Водночас із будівництва корпусів ОКЛ зводяться корпуси ЗМУ і гуртожитку, яке закінчується у 1982-83 рр. по вулиці Оріхівське шосе 14, 12.

Студенти і викладачі у вільний від занять час працюють штукатурами і малярами для прискорення переїзду у нові корпуси. Переїзд відбувся у вересні 1982 року. У 1977 році відкрито вечірнє відділення, яке готувало зубних техніків та медичних сестер.
У 19852 році у зв’язку з появою фармацевтичного факультету в Медичному інституті фармвідділення в ЗМУ було закрито. І знову відновило свою роботу у 2011 році.     
8 січня 1990 року на загальних зборах колективу ЗМУ директором було обрано Л.Н. Журавльову (лікар-педіатр за фахом). У вересні 1997 року відбулося об'єднання ЗМУ №1 та ЗМУ №2 (постанова Кабміну України від 29.05.1997 р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійних навчальних закладів»).

21 жовтня 2014 року ЗМУ перереєстровано в КВНЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОР на підставі: «Розпорядження голови Комунарської райадміністрації про державну реєстрацію 21.10.2014 року».
10 березня 2020 року на підставі рішення Запорізької обласної ради (сьоме скликання) від 27.02.2020 р. № 44 КВНЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОР перейменовано в комунальний заклад «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради.
З 2015 року колективом, який має все необхідне, щоб виховувати підготовлених професіоналів-медиків керує кандидат медичних наук Варавка Ірина Петрівна.
Сьогодні медичний коледж – один із багатопрофільних медичних закладів України. Коледж проводить підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями у галузі знань «22 Охорона здоров’я»  за освітньо-професійними програмами Лікувальна справа, Сестринська справа, Акушерська справа, Стоматологія ортопедична, Лабораторна діагностика, Фармація, промислова фармація, проводить післядипломну підготовку молодших медичних спеціалістів усіх спеціальностей. Навчальний процес забезпечують 71 висококваліфікований, професійно-підготовлений викладач: спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 45 осіб, звання «старший викладач» мають 7 осіб, звання «викладач-методист» – 29 осіб, кандидатів медичних наук – 2 особи, доктор хімічних наук – 1 особа.

Серед викладачів є експерти з ліцензування тестових завдань ліцензійного іспиту «Крок М».
Для якісної підготовки фахівців коледж має міцну матеріально-технічну базу із розвиненою інфраструктурою: 49 кабінетів і лабораторій у навчальному корпусі, 2 спортивні та тренажерний зали, 2 комп'ютерні кабінети, бібліотеку с читальною залою, актову залу. Базами для практичного навчання студентів є усі лікувально-профілактичні установи міста Запоріжжя та області.
Для іногородніх студентів коледж надає житло у 9-ти поверховому гуртожитку. До кожної кімнати підключений Інтернет.
Навчально-методичне забезпечення кабінетів і лабораторій, книжковий фонд бібліотеки з читальною залою дозволяє повною мірою забезпечити навчальний процес.

Студенти коледжу – у центрі навчально-виховного процесу. Працює студентське самоврядування.  Студенти залучаються до проведення заходів щодо покращення навчально-виховного процесу і беруть участь у засіданнях педагогічної та адміністративної рад, студентської ради гуртожитку, спортивних змаганнях, олімпіадах.

На високому рівні у коледжу поставлена науково-методична робота: викладачі і студенти мають публікації у фахових виданнях, беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Коледж реалізує програму Міністерства освіти і науки України щодо питань навчально-гуманітарного та патріотичного виховання: працюють кабінети української мови, історії України, українська Світлиця, музей анатомії, музей бойової та трудової слави, волонтерський рух.

Коледж активно співпрацює з університетами і академіями. Викладачі проходять курси підвищення кваліфікації на профільних кафедрах Запорізького державного медичного університету, Запорізької академії післядипломної освіти.
Як базовий, коледж проводить велику роботу з медичними коледжами регіону. Створені і результативно працюють: регіональна методична рада, методичні об'єднання, діяльність яких спрямована на згуртування зусиль педагогічних колективів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, вивчення та поширення досвіду роботи кращих викладачів, а також підвищення якості підготовки молодших фахових спеціалістів.
Коледж продовжує реалізовувати свою діяльність у інших сферах освіти. Провідні викладачі коледжу розробили програми та проводять семінари-тренінги для: молодших медичних спеціалістів щодо надання первинної медичної допомоги пацієнтам Запоріжжя та області із серцево-судинними захворюваннями; надання невідкладної допомоги при надзвичайних станах.  На початку 2021 року коледж  успішно пройшов процедуру ліцензування освітньої діяльності у сфері профільної середньої освіти.
Унікальна історія і творчий потенціал талановитого педагогічного колективу є надійним підґрунтям для якісної підготовки медичних кадрів у реаліях сьогодення.