Гурткова робота СНТ

Гурткова робота
та студентське наукове товариство


1.Секція природничо-наукових дисциплін
Практичне значення секції: науково-дослідницька робота дозволяє не лише виявити здатність студентів до наукової роботи, але й набути досвід дослідницької роботи у пізнавальній діяльності, поєднує їх інтелектуальні здатності, розвиває дослідницькі вміння, творчий потенціал й на цій основі формує соціально-активну особистість. Гуртки даної секції розширюють та поглиблюють кругозір з дисциплін, які вивчаються, удосконалюють практичні навички, ознайомлюють із сучасними приладами, технологіями та методиками досліджень, дають можливість участі у конференціях з подальшою публікацією матеріалів, що є базисом для вступу в університети.
♦ Анатомія і фізіологія людини
Керівники гуртка: викладачі вищої категорії Скрипник О.В., Шапоренко Л.В.
⇒ Напрям роботи гуртка: анатомо-фізіологічні особливості діяльності головного мозку, його психо-емоційні властивості, виконання презентацій студентами та поповнення відеотеки.

♦ Мікробіологія
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Гузь О.Л.
⇒ Напрям роботи гуртка: характеристика бактеріального забруднення Запорізького медичного коледжу, відбір проб повітря в лабораторіях та лекційних аудиторіях медичного коледжу до та після проведення занять та його бактеріологічне дослідження.

♦ Біонеорганічна та аналітична хімія
Керівники гуртка: викладач Трінкаль Є.В., викладач вищої категорії, кандидат біологічних наук Галиця В.В.
⇒ Напрям роботи гуртка: набуття навичок науково-дослідної роботи, вміння працювати із сучасними джерелами інформації, новими сучасними приладами, реактивами та біологічно активними матеріалами, проведення хіміко-аналітичних, фармакологічних та біохімічних досліджень, збір та аналіз статистичних даних, практичне впровадження результатів досліджень.

2. Секція професійних та практичних дисциплін
Практичне значення секції: пошукова робота та проведення семінарів гуртками даної секції розширяє теоретичну базу знань студентів, розвиває дослідницькі та аналітичні здібності, удосконалює практичні навички студентів, залучає їх до створення
наочностей, дає можливість участі в олімпіадах та конференціях та слугує фундаментом для вступу в інститути та університети.

♦ Майстерність (гурток стоматологічного профілю)
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Донченко В.А.
⇒ Напрям роботи гуртка: розширення кругозору та поповнення знань з тих питань, які не увійшли у програмний матеріал навчального процесу, вивчення новинок стоматології.

♦ Педіатрія
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Каменєва Н.В.
⇒ Напрям роботи гуртка: пошуково-дослідницька робота щодо впливу генно-модифікованих продуктів харчування на здоров’я дітей.

♦ Гіппократ
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Коршун Л.Г.
⇒ Напрям роботи гуртка: пошуково-дослідницька робота хірургічного напрямку щодо питань клінічної трансплантації на сучасному рівні, досягнень та проблем у цій сфері, онкопатологія – проблема людства.

♦ Хірургія
Керівник гуртка: викладач другої категорії Білий О.П.
⇒ Напрям роботи гуртка: проблема застосування антибіотиків при лікуванні гнійних захворювань у хірургії, викликаних аеробною інфекцією.

♦ Студентський лекторій, акушерство та гінекологія (гурток акушерського профілю)
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Москалькова Н.М.
⇒ Напрям роботи гуртка: морально-статеве виховання молоді, профілактика штучних абортів.

♦ Фіто Віта (гурток фармацевтичного профілю)
Керівник гуртка: викладач другої категорії Сапа Л.В.
⇒ Напрям роботи гуртка: фітотерапія – альтернатива алопатичному лікуванню, апітерапія, гомеопатія як метод лікування та профілактики захворювань, аромотерапія, технологія виготовлення натуральних косметичних засобів, адаптація аптечної технології до сучасних умов виготовлення ліків, складання трав’яних зборів та їх обґрунтування, пошуки технології лікувальних натуральних кремів, виготовлення гомеопатичних тритурацій та есенцій.

♦ Інфекціоніст
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Півнєва О.І.
⇒ Напрям роботи гуртка: волонтерський рух (центр соціальної допомоги самотнім громадянам Шевченківського району м. Запоріжжя), санітарно-просвітницька робота (клуб школярів та молоді Комунарського району), пошуково-інформаційна робота (обласний центр СНІДу, обласна інфекційна клінічна лікарня).

♦ Біолог
Керівник гуртка: викладач другої категорії Капустян І.І.
⇒ Напрям роботи гуртка: інформаційно-аналітичний гурток, який працює над проблемою «Аномалії розвитку і навколишнє середовище».

♦ Волонтер
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Моргун Н.А.
⇒ Напрям роботи гуртка: проведення санітарно-інформаційної роботи з профілактики інфекційних захворювань (туберкульоз, СНІД, кишкові, повітряно-крапельні інфекції тощо) серед молоді міста, області та студентів коледжу.
♦ Нетрадиційна медицина
Керівник гуртка: викладач першої категорії Каменєв В.П.
⇒ Напрям роботи гуртка: поглиблення знань з дисципліни «Внутрішня медицина», розширення кругозору щодо застосування народних засобів, а також нетрадиційних методів лікування (або попередження) хвороб.

3. Секція гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Практичне значення секції: секція формує творчу активність та самостійність студентів, розвиток та удосконалення моральних, психічних та фізичних якостей особистості, поглиблений інтерес до вивчення культури та мистецтва, розширення запасу знань, укріплення здоров’я та морального духу, розвиток лідерських якостей.
♦ Альма-матер
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Лук’яненко О.Ю.
⇒ Напрям роботи гуртка: відродження та продовження національно-патріотичних традицій українського народу; протягом 1984–2013 років було створено та оновлено музей бойової і трудової слави ЗМК; силами гуртківців та за підтримки адміністрації облаштована музейну експозицію «Світлиця», у якій зібрано матеріальні артефакти побуту, прикладного мистецтва України від найдавніших часів; на сьогодні одним із напрямків роботи гуртка є виховання толерантності, духовності через просвітницьку діяльність, музейну педагогіку, екскурсії.

♦ Іноземна мова (англійська)
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Страшко О.В.
⇒ Напрям роботи гуртка: індивідуальна робота з обдарованими та талановитими студентами, робота над видавницькими проектами.

♦ Історія медицини
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Лаврентьєва О.Ю.
⇒ Напрям роботи гуртка: дослідження впливу культури давньої Греції та Риму на розвиток медицини у світі та на Україні.

♦ Літературна вітальня
Керівник гуртка: викладач вищої категорії Козлова М.В.
⇒ Напрям роботи гуртка: виховання у студентів естетичного почуття до творів письменників, художників, поетів, піснярів (В. Висоцький, Л. Костенко, М. Гоголь, Л. Українка, Т. Шевченко, лікарі-письменники).

♦ Мир мистецтва
Керівник гуртка: викладач 8-го розряду Касаткіна М.В.
⇒ Напрям роботи гуртка: естетичне виховання студентської молоді.

♦ Студентська козацька Сотня
Керівники гуртка: викладачі вищої категорії Целуйко М.Я., Єрмоленко В.М.
⇒ Напрям роботи гуртка: патріотичне виховання молоді, прийняття участі у заходах Запорізького козацького Округу в день «Святої Покрови», Тризні по загиблим козакам, покладання поминального хреста у Дніпро та вінків на могилу кошового отамана Івана Сірка (с. Капулівка, Дніпропетровська область).

♦ Естетична реабілітація
Керівник гуртка: викладач другої категорії Гладиш О.А.
⇒ Напрям роботи гуртка: формування у студентів «здорового способу життя» – раціональне харчування, режим праці та відпочинку, знайомство з оздоровчими системами.