Лікувально-акушерське відділення

 

 

Завідувач відділення:

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
викладач-методист

Гогунська Наталія Іванівна

 

 

 


Спеціальність 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою Лікувальна справа
Кваліфікація – фельдшер
Форма навчання – денна
Основа навчання – бюджет/контракт
Термін навчання – 3 роки


Фельдшер повинен бути підготовленим для надання долікарської лікувально-профілактичної, першої невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках та роботі на фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, лікувально-профілактичних установах на посадах 
медичної сестри, фельдшера.

                            Фельдшер повинен знати:
1.Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища.
2.Основні положення медико-біологічних дисциплін, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, статеві психологічні особливості здорової і хворої людини, причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів, механізми їх виникнення і розвитку, основи фармакотерапії, сумісність дозування і методику введення в організм лікарських препаратів.
3.Сучасну класифікацію, етіологію і патогенез найбільш поширених захворювань, методи їх діагностики, принципи лікування і догляду за хворими.
4.Методику обстеження і догляду за хворими, маніпуляційну техніку, основні види реанімаційних заходів, правила асептики і антисептики.
5.Принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, методи диспансерного обслуговування населення.

                             Фельдшер повинен вміти:
1.Проводити загальне і клінічне обстеження хворих і оцінювати результати, діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати лікування, виписувати рецепти, володіти сучасними методами терапії і профілактики захворювань.
2.Надавати невідкладну допомогу, володіти прийомами реанімації, асистувати лікарю під час операції. Приймати нормальні пологи.

3.Здійснювати спостереження і догляд за хворими, готувати пацієнтів і інструментарій для лікувально-діагностичних процедур, володіти методиками забору матеріалу для лабораторних досліджень, забезпечувати лікувально-оздоровчий і санітарно-протиепідемічний режим.
4.Вести затверджену медичну документацію, здійснювати експертизу тимчасової непрацездатності, володіти методикою розрахунку та аналізу статистичних показників.
5.Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з профілактичної медицини.

 


Спеціальність 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою Акушерська справа
Кваліфікація – акушерка
Форма навчання – денна
Основа навчання – бюджет/контракт
Період навчання – 2,5 роки


Акушерка підготовлена до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках, виконання призначень лікаря по догляду за хворими. Призначається для роботи на ФАПі, здоровпункті, лікувально-профілактичних установах, пологових будинках, жіночих консультаціях на посадах акушерки, медичної сестри.

                 Акушерка повинна знати:
1.Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови і рішення уряду України з питань охорони здоров’я навколишнього середовища.
2.Нормативні документи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних установах, щодо організації роботи пологових та гінекологічних відділень, жіночих консультацій.
3.Правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням.
4.Питання організаційної діяльності служби екстремальної медицини та медичної служби оборони.

                 Акушерка повинна вміти:
1.Діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначити лікування, виписувати рецепти, володіти сучасними методами терапії та профілактики захворювань, володіти методами обстеження дітей і вагітних.
2.Надавати невідкладну долікарську допомогу.
3.Здійснювати спостереження і догляд за хворими, особами похилого віку в умовах лікувально-профілактичних установ і вдома.
4.Готувати пацієнтів та інструментарій для лікувально-діагностичних процедур.