Лабораторно-фармацевтичне відділення

 


Завідувач відділенням:

 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
викладач-методист

Варванський Павло Андрійович

 


 

 


Спеціальність 5.12010201 «Лабораторна діагностика»
Кваліфікація – лаборант (медицина)
Форма навчання – денна
Основа навчання – бюджет/контракт
Термін навчання – 2 роки


Лаборант виконує лабораторні аналізи.
Повинен бути підготовленим
до проведення всіх видів
лабораторних досліджень.
Працює в лабораторіях усіх типів,
у лікувально-профілактичних закладах на відповідній посаді.

        Лаборант повинен знати:
1.Правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням, основну симптоматику захворювань людини.
2.Методику санітарно-мікробіологічних досліджень, сучасні методи бактеріологічної діагностики, клініко-біохімічні, імунологічні, гематологічні, гістологічні, цитологічні лабораторні дослідження, методи забору матеріалу, правила його зберігання і доставки.
                                                                                                         Лаборант повинен вміти:
1.Приймати і реєструвати матеріали, що надходять у лабораторію для дослідження, проводити збір матеріалу для різних видів дослідження, готувати поживні середовища, фарби, реактиви, нативні і фарбовані препарати для лабораторних досліджень.
2.Володіти всіма методами стерилізації, що застосовуються в медичних лабораторіях.
3.Володіти технікою проведення всіх видів лабораторних досліджень.
4.Працювати із сучасним лабораторним обладнанням та апаратурою, надавати невідкладну допомогу у нещасних випадках і першу долікарську допомогу.

 


Спеціальність 5.12020101 «Фармація»
Кваліфікація – фармацевт

Форма навчання – денна
Основа навчання – контракт
Термін навчання – 2 роки


Фармацевт організовує роботу відділу безрецептурного продажу ліків, приймає і реалізовує лікарські засоби, виготовляє лікарські форми рецептами, заготовляє лікарську сировину, проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.  Призначається для роботи в аптеках, аптекарських магазинах, на аптечних складах, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках.

                   Фармацевт повинен знати:
1.Теоретичні основи технології виготовлення ліків, основи фармацевтичної служби.
2.Принципи організації фармацевтичної служби.
3.Технологію виготовлення лікарських засобів в аптеці, правила їх зберігання та відпуску, правила приймання, зберігання, видачі лікарських засобів.
4.Номенклатуру лікарських засобів і виробів медичного призначення, технологію приготування ліків за індивідуальним замовленням, фізико-хімічні властивості.
                                         
                                                                         Фармацевт повинен вміти:

1.Готувати та оформляти лікарські форми до видачі, видавати лікарські засоби і предмети медичного призначення населенню.
2.Економно витрачати сировину і матеріали.

3.Пояснити хворому правила приймання і  зберігання лікарських засобів у домашніх умовах.
4.Визначати лікарську сировину.
5.Перевіряти справжність та якість медикаментів.