Стоматологічне відділення


В.о. завідувача відділення

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Пашина Ірина Віталіївна


Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія ортопедична

Кваліфікація – технік зубний
Форма навчання – денна
Основа навчання – контракт
Термін навчання – 2 роки (на основі ПЗСО), 3 роки (на основі БЗСО)


Зубний технік підготовлений для роботи в зубопротезних лабораторіях стоматологічних установ. Він повинен володіти глибокими теоретичними та професійними знаннями, практичними навичками, постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, виховувати в собі працелюбність, непримиренність до недоліків, проявляти ініціативу та творчість у роботі.


Зубний технік повинен знати:


1.Про розвиток охорони здоров’я, основи законодавства України, профілактичну спрямованість охорони здоров’я, структуру та принципи надання стоматологічної ортопедичної допомоги населенню.
2.Основи виробництва в зуботехнічній лабораторії з урахуванням усунення професійних шкідливостей, сучасні методи організації праці, організацію робочого місця зубного техніка, охорону праці й техніку безпеки, правила догляду й профілактику в обслуговуванні обладнання й інструментарію.
3.Документацію з оформлення робіт, документацію, що регламентує одержання й списання матеріалів, інструментарію, обладнання, права й обов’язки середнього медичного персоналу в стоматологічних лікувально-профілактичних установах.
4.Основи будови й функції жувального апарату, відомості про стоматологічні захворювання, основні нозологічні форми в ортопедичній клініці, терапевтичній й хірургічній стоматології.
5.Відомості про основні й допоміжні матеріали, що застосовуються в зубопротезній практиці, основні дані про застосування фарфору й металокераміки, основні принципи клінічних етапів і технологію виготовлення знімних протезів з різних матеріалів.
6.Принципи фіксації знімних протезів при дефектах зубних рядків, етапи виготовлення бюгельних протезів, принципи дослідження робочих моделей й розмітку опорних зубів за допомогою паралелометра, визначення положення дуги нижнього й верхнього бюгельного протезів відносно альвеолярного відростка та слизової оболонки порожнини рота.
7.Основні принципи клінічних етапів і технологію виготовлення шинуючих апаратів, класифікацію та принципи дії щелепно-лицьових апаратів, протезів й обтураторів при дефектах твердих і м’яких тканин щелепно-лицьових зон, післярезекційних і лицевих протезів та технологію виготовлення.
8.Особливості конструкції протезів для дітей, принципи дії механічних функціональних апаратів.


Зубний технік повинен вміти:


1.Самостійно виготовляти знімні протези з частковим дефектом зубного ряду та повною втратою зубів з різними видами відношення щелеп без зубів, двошаровими базисами.
2.Лагодити протези з пластмаси, індивідуальні ложки, розробляти постановку штучних зубів, виготовляти діагностичні, розбірні, вогнетривкі моделі, виконувати паралелометрію моделей, моделювати воскові композиції каркасу бюгельного протезу, коронки і мостоподібні протези з пластмаси, штамповані коронки й повні мостоподібні протези різних конструкцій, литі коронки, штамповані та литі коронки з пластмасовим облицюванням, суцільнолиті і металево-пластмасові мостоподібні протези.
3.Використовувати зуботехнічні матеріали при виготовленні ортопедичних протезів згідно з технологічними етапами, ортодонтичні апарати та ортодонтичні конструкції для дитячого віку, розширювальні пластинки з петлею Кофіна, гвинтом, капу Биніна, щитові конструкції, фіксуючі та діючі елементи ортодонтичних апаратів.
4.Надавати першу медичну допомогу при ушкодженнях щелепно-лицевої ділянки, якісно виготовляти типові щелепно-лицеві апарати й протези, розуміючи їх призначення, суворо узгоджене з комплексним лікуванням.