Наші досягнення

 

 

 

 
СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ. ВИБАЧТЕ ЗА ТИМЧАСОВІ НЕЗРУЧНОСТІ.
 
 

Наші досягнення у гуртковій та науково-дослідницькій роботі

Студенти є щорічними учасниками:

 • регіональних пошукових науково-дослідних конференцій, які проводяться у медичних коледжах Запорізького регіону «Пошук, Meduniversitetзнахідки, відкриття»;

 • щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі Запорізького державного медичного університету  «Сучасні аспекти медицини і фармації»;

 • щорічної міжнародної науково-практичної конференції на базі Запорізького національного університету біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, екології та хімії»;

 

 • регіональних науково-практичних конференцій студентів, аспірантів і молодих вчених на базі біологічного Biologichniy-fakultetфакультету ЗНУ «Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук»;
 • міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика;

 • виїзної роботи до Боснії, семінарів у Львові щодо морально-статевого виховання молоді, профілактика штучних абортів.

 

Викладачі є щорічними учасниками:

 • щорічної Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини»;

 • регіональних науково-практичних конференцій студентів, аспірантів і молодих вчених на базі біологічного факультету ЗНУ «Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук»;

 • щорічної регіональної науково-практичної конференції ВНЗ І–ІІ р.а. «Інноваційні технології підготовки сучасних фахівців»;

 • щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі Запорізького державного медичного університету «Сучасні аспекти медицини і фармації»;

 • щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю на базі Житомирського інституту медсестринства «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»;

 • регіональної науково-практичної конференції на базі Запорізького коледжу радіоелектроніки ЗНТУ «Керівництво самостійною роботою студентів».