Склад та спектр діяльності

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 

 

Завідувач навчально-методичної лабораторії

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач

Лук`яненко Олена Юріївна

 

 


СПЕКТР ДЯІЛЬНОСТІ


LaboratoriyaРозвиток суспільства, основні показники його життєдіяльності мають величезний вплив на зміни у свідомості, освіті та органзізації щоденної роботи кожного працівника і викладача. Вимогами часу є не тільки відданість своїй справі, а й важливість спіймати хвилю креативу, своєчасно запустити генератори навчально-методичної, патріотично-виховної і гуманітарно-просвітницької діяльності. У програмі розвитку медичної освіти визначено, що підвищити її якість, можливо завдяки приведення освіти до міжнародних вимог, шляхом широкого вибору інноваційних моделей, методів і засобів навчання. Тому навчально-методична лабораторія КВНЗ "ЗМК" ЗОР має широкий спектр діяльності, а саме:
– організація і керівництво пошуково-дослідницької роботи студентів;
– проведення моніторингу пошуково-дослідницької роботи студентів і викладачів;
– співпраця з обдарованою молоддю та органами студентьского самоврядування;
– інформаційно-просвітницька співпраця з обласним та районним центром патріотичного виховання молоді;
– координація роботи гуртків та студентського наукового товариства;
– санітарно-просвітницький, волонтерський рух;
– робота з архівом коледжу;
– організація заходів щодо популяризації кращих досягнень студентів і викладачів: на сайт коледжу, інформаційних стендах, педагогічних радах, адміністративних радах;
– музейна педагогіка, організація екскурсій до музеїв міста і коледжу (Бойової і трудової слави, Історії медицини, "Світлиця");
– координація роботи голів ЦК, творчих груп;
– організація і координація роботи студентського наукового товариства;
– організація і планування роботи школи обміну досвідом для удосконалення і впровадження сучасних інтерактивних методів навчання;
– організація роботи по створенню методичного забезпечення навчально-методичної лабораторії: положень, інструкцій, анкет, рекомендацій, методичних розробок, інструктажів тощо.
– створення банку методичних розробок: з пошукової роботи, нових технологій, зразків планів гурткової роботи, СASE зразків, звітно-плануючої документації;
– організація виставок кращих методичних розробок;
– вивчення та аналіз рівня ефективності гурткової роботи;
– організація методичних семінарів для студентів і викладачів;
– організація та проведення науково-методичних та практичних конференцій і круглих столів;

                       Формами роботи навчально-методичної лабораторії є:
– засідання предметних гуртків;
– консультації;
– наради з головами циклових комісій, керівниками творчих груп;
– семінари з методичного забезпечення і впровадження нових форм в учбово-виховний процес;
– аналіз і створення методичних рекомендацій для теоретичного і практичного циклу навчання;
– конференції з обміну досвідом, круглі столи, навчаючі семінари тощо.
– публікації статей, рефератів, доповідей на сайті коледжу, ЗМІ, газетах, журналах, інформаційних вісниках.

                              Навчально-методична лабораторія взаємодіє з:
– заступником директора з навчальної роботи;
– завідувачами відділень;
– головами циклових комісій;
– методистом;
– студентським деканатом;
– спеціалістом з працевлаштування;
– заступником директора з навчально-виробничої роботи;
– бібліотекою;
– заступником директора з виховної роботи;
– керівниками творчих груп.