Положення

Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок та умови вибору вибіркових освітніх компонентів
Положення про ведення журналу обліку академічної групи та викладачів
Положення про проведення комлексних контрольних робіт
Положення про проведення директорських контрольних робіт
Положення про заочну форму навчання