Знайомство зі спеціальностями

ЗНАЙОМСТВО ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ


ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА
АКУШЕРСЬКА СПРАВА


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ


СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ


ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 


ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ